Kaimo bendruomenės centro įsikūrimo istorija

2004 m. gegužės 19 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, LR Civiliniu kodeksu, steigėjų iniciatyva, sušauktas Baublių kaimo gyventojų susirinkimas. Jo metu numatyta įkurti Baublių kaimo bendruomenės centrą. Išrinkta bendruomenės centro taryba: Stasė Gideikienė, Verutė Keblienė, Zita Domarkienė, Danguolė Leknienė, Gražina Rimkuvienė, Audronė Končienė, Danguolė Gibišienė. Atviru balsavimu bendruomenės centro tarybos pirmininke išrinkta Verutė Keblienė.

Kadangi bendruomenė nebuvo teisiškai įregistruota, tai finansavimo tolesnei veiklai negavo.

2006 m. rugpjūčio 21 d. įregistruotas Baublių kaimo bendruomenės centras. Bendruomenės pirmininke išrinkta Stasė Gideikienė. Taryba: Verutė Keblienė, Gražina Rimkuvienė, Ligita Rimkutė, Danguolė Gibišienė, Zita Domarkienė, Danguolė Leknienė.

Kol bendruomenei priskirtos patalpos nebuvo įrengtos, trybos posėdžiai, susirinkimai ir šventės vykdavo mokykloje, bibliotekoje arba maldos namuose.

2006 m. spalio 30 d. bendruomenės pirmininke išrinkta Gražina Rimkuvienė. Dalinai pasikeitė ir tarybos sudėtis: Ligita Narmontienė, Verutė Keblienė, Stasė Gideikienė, Rūta Paulauskienė, Laima Kuprelienė, Onutė Navajauskienė.

Pradėtos tvarkyti 2004 metais bendruomenei priskirtos patalpos. Kretingos savivaldybė skyrė lėšų įsikūrimui. Savanorišku darbu buvo išvalytos apleistos nenaudojamos patalpos: įvesta elektra, įrengtas tarybos posėdžių kambarys, pajungtas vanduo, kanalizacija. K.Rimkaus transporto įmonė įrengė sceną, nupirko garso kolonėles, stalo tenisą. Baublių pagrindinė mokykla padovanojo naudotų stalų, kėdžių.

Kaimo naujienos:

Iš močiutės kraičio skrynios ir senelio palėpės (0)

Įgyvendintas Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų finansuojamas projektas...

Plačiau...

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos parama (0)

Projektas "Iš močiutės kulinarinių užrašų" (0)

         Ä®gyvendintas Kretingos rajono savivaldybÄ—s 2018...

Plačiau...