Danguolė Gibišienė

Danguolė Gibišienė Kretingos rajono M. Valančiaus viešosios bibliotekos Baublių filiale dirba nuo 1986 m. Visada aktyviai reiškiasi bibliotekinio ir visuomeninio gyvenimo srityse, rūpinasi vietos bendruomenės kultūriniu gyvenimu. Pastoviai dirba kraštotyros ir etnokultūros paveldo išsaugojimo srityje.


Bibliotekos vedėja Danguolė Gibišienė.

2002 m. Klaipėdos apskrities bibliotekų tarpe buvo viena pirmaujančių bibliotekų kraštotyros darbe ir gavo apdovanojimą ,,Už etninės kultūros vertybių populiarinimą“. Rajoninėje ir profesinėje spaudoje paskelbta per 30 straipsnių nušviečiančių Baublių kaimo bibliotekos veiklą, organizuotus renginius, kraštotyros sklaidos aktualijas bibliotekoje, darbą su vaikais.

2006 m. ,,Už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą“ bibliotekininkei suteiktas Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos laureato vardas.

Bendruomenės „Centrą“ su biblioteka sieja glaudūs ir šilti santykiai. Šventiniams renginiams rikalingų posmų ar gražių žodžių skubame į biblioteką pas Danguolę. Ji visada suranda laiko padėti, yra draugiška, nuoširdi, pilna energijos.


Sportinių šokių šokėjos ir bendruomenės moterys prie kalėdinio stalo.


Lietuvių poeto Vytauto Mačernio poezijos popietė. Moterys skaitė ne tik V.Mačernio, bet ir savos kūrybos eiles.


Šluotų rišimo pamokos. Renginio vedėja Danguolė ir šluotų rišimo meistrai Stasė Macienė, Pranas Lukauskas, Emilija Lukauskienė.


Kraštiečių susitikimo metu savos kūrybos interpretaciją „Tep lioub rokoutėis žemaitę“atlieka Danguolė Gibišienė. Jai talkina Simona Šilgalytė.

Kaimo naujienos:

Iš močiutės kraičio skrynios ir senelio palėpės (0)

Įgyvendintas Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų finansuojamas projektas...

Plačiau...

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos parama (0)

Projektas "Iš močiutės kulinarinių užrašų" (0)

         Ä®gyvendintas Kretingos rajono savivaldybÄ—s 2018...

Plačiau...