Stasė Gideikienė      Nijolė Šličienė      Verutė Keblienė      Janina Lingienė      Kazys Rimkus      Danguolė Gibišienė      Darius Daukša      

Stasė Gideikienė

Begalinę meilę savo gimtajam kaimui  Stasė Gideikienė išreiškia savo darbais. Tautodailininkė. Baigusi statybos inžineriją, dirbo darbų vykdytoja. Turbūt todėl jos gyvenimas ir audžia vadovės ir menininkės juostą. Stasės Gideikienės iniciatyva 1993 m. Baubliuose buvo atstatytas kryžius, o 1995 m. įkurti Maldos namai. Nuo tada S. Gideikienė rūpinasi ir prižiūri, dabar jau šv. Kazimiero koplyčia vadinamą, tikinčiųjų šventovę. Originaliai papuošti altoriai ir interjeras stebina ateinančius išklausyti šv. Mišių.


Šv.Kazimiero koplyčioje.

Stasė - bendruomenės centro įkūrimo iniciatorė.


Pirmoji bendruomenės taryba. Stasė antra iš kairės (2004 metai).

Nuo 2009 m. Stasės rūpesčiu Baubliuose rengiama tradicinė ,,Šluotos“ šventė, kurioje dalyvauja sveikuoliai iš visos Lietuvos.


„Šluotos“ šventėje su Danute Pilipčiuk.

Jos rankų darbo suvenyrais apdovanojami švenčių dalyviai, ji išradingai, originaliais savo kūrybos darbais, puošia šventinių renginių aplinką. Keletas jos darbų puikuojasi bendruomenės namuose, puošia kaimo biblioteką.


Stasė daugelio švenčių rėmėja. Jos padarytais suvenyrais pasipuošia ne tik baubliškių namai.

Didžiausią laisvalaikio dalį praleidžia komponuodama puokštes iš naturalių augalų. Ne kartą jos orginaliais darbais yra pasipuošę Kartenos, Kretingos bažnyčių altoriai, mugės.


Orginalūs darbai papuošia ne vieną šventę Kretingoje.

Mėgstanti kurti, Stasė pabandė ir tapybos meną. Savo darbais yra papuošusi  namų interjerą. Moters kūrybiniame kraityje yra daugybė verbų,  vainikų,  vėduoklių. 

Meninės sielos žmogus grožį įžvelgia, atrodo, visai paprastuose dalykuose. Moters fotografijose užfiksuota ne viena gamtos sukurta kompozicija.

Stasė puikiai tvarkosi savo sodyboje.


Valandėlė atokvėpio tarp savo gėlynų.

Kūrybinį geną iš mamos paveldėjusi duktė Bronė,  Vilniaus dailės akademijoje baigė doktorantūros studijas ir įgijo meno licenciato laipsnį. Dalyvauja personalinėse parodose ir meno projektuose Lietuvoje, Italijoje, Vengrijoje, Švedijoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje. Lietuvoje išgarsėjo, kaip tekstilės menininkė, atkūrusi istorinę karališkosios Lietuvos – Lenkijos valdovo Augusto II karo vėliavą (XVII a.). 


Vytauto Didžiojo karo muziejuje su vaikais Evaldu, Brone.

Stasės Gideikienės darbai:

Kaimo naujienos:

Iš močiutės kraičio skrynios ir senelio palėpės (0)

Įgyvendintas Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų finansuojamas projektas...

Plačiau...

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos parama (0)

Projektas "Iš močiutės kulinarinių užrašų" (0)

         Įgyvendintas Kretingos rajono savivaldybės 2018...

Plačiau...